Zoeken

Grondslag van de school

De Groen van Prinstererschool is een reformatorische basisschool. De grondslag van de school is verwoord in artikel 2 van de statuten van de schoolvereniging:

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. De vereniging maakt gebruikt van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode en eveneens van de Psalmberijming van 1773.

Op onze school gebruiken we het identiteitsprofiel van de VGS. Dit profiel wordt door alle personeelsleden ondertekend. Er wordt van de personeelsleden verwacht dat ze werken vanuit de grondslag van de Groen van Prinstererschool. Alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag van onze school ondertekenen, zijn welkom op onze school.

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST