Zoeken

De visie van de school

Visie op identiteit

Wij willen de ouders behulpzaam zijn bij het nakomen van hetgeen zij bij de doop beloofd hebben, om de kinderen aan de hand van Bijbels onderwijs te wijzen op de noodzaak om met hun hart, verstand en wil God lief te hebben boven alles, hun naaste als zichzelf en met de schepping verantwoordelijk en tot Gods eer om te gaan. Van nature zijn we allen zondaren. In de weg van waarachtige bekering kunnen we weer met God verzoend worden door Jezus Christus, de Zaligmaker. Dan zullen we in beginsel weer beantwoorden aan ons scheppingsdoel.

Visie op lesgeven 

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 

Visie op leren 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om op diverse manieren kennis te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen verwerken de lesstof op een eigen manier. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.

Kinderen die meer instructie nodig hebben, krijgen verlengde instructie. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte profiteren van de zorgstructuur.

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST