Zoeken

Ouderwerkgroep

Koningsdag, projectweek, kaften van boeken, inpakken cadeautjes, trouwdag teamlid; zoals op elke school worden ook op onze school jaarlijks bijzondere, niet-lesgebonden activiteiten gehouden. Gezien het drukke lesprogramma van de leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit allemaal zelf te laten organiseren. Hulp daarbij is nodig. Aan wie kan het team dit beter vragen dan aan de ouders/verzorgers? Daarom kent onze school een OuderWerkGroep (OWG) die wordt gevormd door een groep van verschillende ouders. Zij verzorgen in samenspraak met de leerkrachten de organisatie van activiteiten. Hulpvragen worden per activiteit apart aan ouders gedaan via een oproep in de nieuwsbrief of directe benadering door de leden van de OWG.

Daarnaast worden acties op touw gezet om gelden bijeen te brengen voor de school.

Het rekeningnummer van de OWG is NL67 RABO 0362 634 319 ten name van OWG Groen van Prinstererschool te Scherpenisse.

Het reglement is op te vragen bij de managementassistente.

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST