Zoeken

Medezeggenschapsraad

De overheid verplicht iedere school MR te hebben. Op onze school bestaat de MR uit twee afgevaardigden van de ouders en twee van het personeel. Zij hebben elk 3 jaar zitting. In de vergaderingen worden school specifieke zaken besproken.

De MR heeft de mogelijkheid om te reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. De MR heeft adviesrecht. Ouders en personeelsleden zijn welkom bij het openbaar deel van een MR-vergadering. Zij melden zich minimaal 1 week van tevoren aan bij één van de MR-leden. Ouders en leerkrachten hebben in principe de mogelijkheid om tijdens een vergadering mee te praten over ‘MR-zaken’. Ouders en leerkrachten hebben geen stemrecht.

De MR bestaat uit de volgende vier personen:

Personeelsgeleding

 

Oudergeleding

Het algemene e-mailadres van de MR is: mr@gvpschool-scherpenisse.nl

 

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST