Zoeken

Identiteitsraad

De identiteitsraad van de Groen van Prinstererschool bestaat uit:

Voorzitter:

Dhr. F. Quist

Secretaris:

Dhr. M.A.G. Eerland

Leden:

Dhr. J.C. Smits

Dhr. J. Heijboer

Dhr. C.J. Hage

 

Het algemene e-mailadres van de IR is: secretaris@gvpschool-scherpenisse.nl

 

De IR is belast met het bewaken van de identiteit van de lokale school. Jaarlijks legt de IR verantwoording af aan de lokale ledenvergadering over het gevoerde beleid. De IR vergadert ongeveer 5 keer per jaar, waaronder 1 keer met de plaatselijke kerkenraden en 1 keer met het team.

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST