Zoeken

Algemeen

Op 1 april 1954 werd in Scherpenisse een Christelijke School opgericht. Als verenigingsnaam werd gekozen voor “De vereniging tot het verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag te Scherpenisse”. In 1979 werd de school genoemd naar Groen van Prinsterer. Mr. G. Groen van Prinsterer was een staatsman uit de 19e eeuw, die zich enorm ingezet heeft voor de realisatie van bekostigd christelijk onderwijs. Daarbij was zijn adagium: “Er staat geschreven, er is geschied”. Met deze naamgeving laten we zien dat het geschreven Woord van God centraal staat op onze school.

Doordat het oude schoolgebouw te klein was, werd in 2001 een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Watertorenstraat. In 2006 volgde een uitbreiding met 2 lokalen en 2 gespreksruimtes.

Op 1 januari 2016 fuseerde de Groen van Prinstererschool met een aantal andere christelijk-reformatorische basisscholen in Zeeland. Sinds die tijd maakt de school deel uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ).

(c) Groen van Prinstererschool | Disclaimer | Sitemap | Website door: DORST