Kalender

Vakanties / vrij
Vergaderdag dinsdag 28-08
Teammiddag dinsdag 18-09 (middag)
Scholingsdag VCPOZ woensdag 03-10
Vrije middag (gr. 4 t/m 8) vrijdag 12-10 (middag)
Herfstvakantie maandag 15-10 t/m vrijdag 19-10
Teammiddag donderdag 15-11 (middag)
Dankdag woensdag 21-11
Vrije middag (gr. 4 t/m 8) vrijdag 21-12 (middag)
Kerstvakantie maandag 24-12 t/m vrijdag 04-01
Vergaderdagen donderdag 31-01 en vrijdag 01-02
Teammiddag dinsdag 19-02 (middag)
Biddag woensdag 27-02
Vrije middag (gr. 4 t/m 8) vrijdag 01-03 (middag)
Voorjaarsvakantie maandag 04-03 t/m vrijdag 08-03
Vrije middag (koningsspelen) * vrijdag 12-04 (middag)
Goede Vrijdag vrijdag 19-04
Pasen en meivakantie maandag 22-04 t/m vrijdag 03-05
Teammiddag donderdag 09-05 (middag)
Hemelvaartsvakantie donderdag 30-05 en vrijdag 31-05
Vrije dag vrijdag 07-06
2e Pinksteren maandag 10-06
Vergaderdag dinsdag 25-06
Vrije dagen groep 8 (na afscheidsavond) donderdag 04-07 en vrijdag 05-07
Vrije middag (gr. 4 t/m 7) vrijdag 05-07 (middag)
Zomervakantie maandag 08-07 t/m vrijdag 16-08

Overige belangrijke data
Luistergesprekken dinsdagavond 28-08 en donderdagavond 30-08
Contactmoment Zien! groep 3 t/m 8 dinsdagavond 06-11 en donderdagavond 08-11
Contactmoment Kijk! groep 1 en 2 dinsdagavond 06-11 en donderdagavond 08-11
Kerstfeest (avond) woensdagavond 19-12
Rapport 1 meegeven maandag 04-02
Contactmoment groep 3 t/m 7 dinsdagavond 12-02 en donderdagavond 14-02
Identiteitsavond woensdagavond 03-04
Koningsspelen (morgen) vrijdagmorgen 12-04
Inschrijfavond kleuters dinsdagavond 14-05
Schoolreis groepen 1 en 2 donderdag 23-05
Schoolreis groepen 3 t/m 7 donderdag 23-05
Schoolkamp groep 8 donderdag 23-05 en vrijdag 24-05
Schoonmaakavond groep 1 en 2 maandagavond 17-06
Schoonmaakavond groep 3 t/m 8 dinsdagavond 25-06
Schoonmaakmorgen zaterdagmorgen 29-06
Rapport 2 meegeven maandag 01-07
Contactavond (facultatief) dinsdagavond 02-07
Afscheidsavond groep 8 woensdagavond 03-07